Chatbots

Uw cliënten altijd en snel antwoord op hun vragen. En lagere werkdruk bij uw personeel. Een chatbot antwoord automatisch via chat de meest gestelde vragen van uw cliënten.

Wat is een chatbot?


Een chatbot is een applicatie waarmee uw cliënten vragen via chat kunnen stellen en automatisch antwoord krijgt. Een chatbot is een programma die een echte conversatie in een chat voert. Een chatbot is dus een geautomatiseerde gesprekspartner. Het is dan ook een samenvoeging van het woord 'chat' en 'robot'.
Chatbots werken door patroonherkenning in de tekst op basis van complexe algoritmes. Op basis van tekst patronen kan bepaald worden naar welke informatie wordt gevraagd.

HOE WERKT HET?

Op basis van de drie pijlers bieden wij uw gebruikers een geweldige simpel, snel en efficiënt gebruikerservaring!

Tekst interpretatie

Door complexe algoritmes kan ChatDirect tekst (inclusief spelfouten) en context analyse doen en hierdoor een ‘menselijk gesprek’ voeren.

Workflows

Door het inregelen van workflows wordt bepaald hoe ChatDirect reageert op de vragen van uw cliënten. We hebben veel standaard workflows voor verschillende industrieën standaard beschikbaar, maar u kunt ook uw eigen maatwerk workflows gebruiken.

Integratie

Door middel van integratie met backend systemen wordt ChatDirect echt slim! En kan antwoord geven op allerlei vragen. We hebben meerdere connectors beschikbaar (waaronder MS Office, Webshops, intranets, DHL, ticketsystemen), maar we kunnen ook koppelen met uw eigen applicaties.

CHATDIRECT

ChatDirect is een chatbot oplossing, om automatische chat conversaties te voeren. ChatDirect kan bijvoorbeeld ingezet worden om via chat antwoorden te geven op vragen van gebruikers. Doormiddel van slimme en zelflerende woordherkenning is ChatDirect instaat om de vragen, ondanks spelfouten en typo’s, van de gebruiker te begrijpen en snel hierop te reageren.

Na het begrijpen van de vraag kan ChatDirect hier antwoorden op geven. Deze antwoorden kunnen door het systeem zelf geconfigureerd worden of dit kan uit uw externe systemen (zoals uw kernsysteem of ander back-end systeem) opgehaald worden.

ChatDirect helpt de druk op uw medewerkers te verlichten door de vragen van uw gebruikers automatisch via chat te beantwoorden, zodat uw medewerkers zich kunnen bezighouden met complexere zaken waar menselijke intuïtie goed van pas komt.

CUSTOMER-FACING

Customer-facing chatbot is een bot die gebruikt kan worden door uw klanten/clienten om hun vragen automatisch te beantwoorden. De verwachtingen van de cliënt betreffende service gaan omhoog, waaronder: ‘altijd bereikbaar zijn voor vragen en geen lange wachttijden’. Wachten op antwoord is een van de meest genoemde ergernissen van cliënten over klantenservice. Vandaag de dag is communiceren door middel van tekst een standaard geworden. We sturen liever een e-mail, SMS, app of live chat bericht dan dat we gaan bellen en wachten op antwoord.

De druk op kosten en beschikbaar personeel wordt enkel maar groter. U moet met dezelfde hoeveelheid mankracht steeds meer werk doen en service bieden. In plaats van uw personeel in te zetten voor de simpelere vragen van uw cliënten, waar zij kostbare werkuren dagelijks aan verliezen en niet aan de essentiële taken van hun vak komen, kunt u dit laten automatiseren. Hierdoor kunt u de werkdruk op uw personeel verlagen.

Een goede klantgerichte service richt zich dan ook steeds meer op digitale oplossingen. Onze chatbots kunnen helpen om de druk op uw werkvloer te verlichten en het secretariaat te ontlasten. Wij zorgen ervoor dat veel vragen door onze voorgeprogrammeerde en zelflerende chatbots automatisch kunnen worden beantwoord. En omdat onze chatbots altijd bereikbaar zijn, kunt u uw cliënten 24/7 te woord staan.

EMPLOYEE-FACING

Een employee-facing chatbot is een bot die werknemers ondersteund met hun vragen en acties in hun dagelijks werk. Veel informatie en tijdrovende taken
Werknemers maken vaak gebruik van vele applicaties. Het opzoeken van informatie kost dan ook veel tijd. Daarnaast hebben ze veel repeterende simpele, maar tijdrovende taken, zoals het inplannen van afspraken.

Digitale persoonlijke assistent
Een digitale persoonlijke assistent kan deze taken overnemen en uw medewerkers tijd opleveren.

De chatbot van ChatDirect is de persoonlijke assistent voor medewerkers om ze ontlasten van tijdrovende taken. Zo kan deze infoermatie opzoeken (Wie de manager van Mark?). Maar deze kan ook taken uitvoeren in complexe workflows, zoals "plan een overdrachtsgesprek in van een half uur, met de persoon die dit weekend nachtdienst heeft.". Deze taken kosten veel tijd voor medewerkers, die ze nu aan hun eigen persoonlijke digitale assistent kunnen delegeren.

INTEGRATIE
Door middel van integratie met backend systemen wordt ChatDirect echt slim! En kan antwoord geven op allerlei vragen. We hebben meerdere connectors beschikbaar (waaronder MS Office, Webshops, intranets, DHL, ticketsystemen), maar we kunnen ook koppelen met uw eigen applicaties.

DASHBOARD Wanneer de chatbot de vraag niet begrijpt, of deze niet kan afhandelen, kan een medewerker de conversaties overnemen.

SELF LEARNING
De Chatbots zijn zelflerend. Eerder niet begrepen vragen, worden d.m.v machine learning geanalyseerd, zodat de volgende keer de vraag begrepen wordt.

VOORDELEN
Lagere werkdruk en kosten besparen. Door automatisch afhandeling van vragen wordt de werkdruk bij uw personeel verlaagd. Hierdoor zult u kosten besparen op inzet van personeel.
Betere bereikbaarheid en service. ChatDirect is snel en altijd bereikbaar. Dit zal bijdragen aan de klantentevredenheid van uw organisatie.